Nor­weg w domu

Tak, to ja – Nuta. Jestem NFO, czy­li kot­ka rasy nor­we­ska leśna. Mam nie­mal czte­ry lata.