Zan­zi­bar 2018

Dla ocie­ple­nia nastro­ju i popra­wy humoru. 

Pani z toreb­ką Hel­lo Kitty

Mam tyl­ko miłe wspo­mnie­nia z tej wyspy. Cze­go i Wam życzę 🙂

Betlyj­ka 2018

Czy­li po ślą­sku – szop­ka bożonarodzeniowa. 

Naj­ład­niej­sza jest, moim skrom­nym zda­niem, w Bazy­li­ce w Katowicach-Panewnikach.