Obser­wa­tor

Ten pan jest sta­łym bywal­cem wystaw w Muzeum Gór­no­ślą­skim w Byto­miu…