Bał­tyk

Tak się zło­ży­ło, że kil­ka dni prze­by­wa­łem nad Bał­ty­kiem. W Trój­mie­ście – tłu­my, ale nad morzem – pusto.

Jak na tym zdję­ciu:

I takie pla­że nad Bał­ty­kiem lubię…

Po sezo­nie

Jakoś tak…

Mam sen­ty­ment do waka­cji nad Bał­ty­kiem. Jak chy­ba wszy­scy z moje­go poko­le­nia 🙂

VSCOcam

Morze

Waka­cje, i po… waka­cjach. Wspo­mnie­nia (tym razem w kwa­dra­cie) trze­ba utrwa­lać.