Zan­zi­bar 2018

Dla ocie­ple­nia nastro­ju i popra­wy humo­ru.

Pani z toreb­ką Hel­lo Kit­ty

Mam tyl­ko miłe wspo­mnie­nia z tej wyspy. Cze­go i Wam życzę 🙂

Betlyj­ka 2018

Czy­li po ślą­sku – szop­ka bożo­na­ro­dze­nio­wa.

Naj­ład­niej­sza jest, moim skrom­nym zda­niem, w Bazy­li­ce w Kato­wi­cach-Panew­ni­kach.

Bał­tyk

Tak się zło­ży­ło, że kil­ka dni prze­by­wa­łem nad Bał­ty­kiem. W Trój­mie­ście – tłu­my, ale nad morzem – pusto.

Jak na tym zdję­ciu:

I takie pla­że nad Bał­ty­kiem lubię…