Szaj­na

100 × TeArt. Wol­ność Józe­fa Szaj­ny” – zna­ko­mi­ta wysta­wa w Muzeum Śląskim.

Jana Sho­stak (z tyłu) w sukien­ce, na któ­rej nadru­ko­wa­ne są foto­gra­fie więź­niów poli­tycz­nych na Bia­ło­ru­si. Kil­ka­set portretów…