Świę­ta

Szczę­śli­wych, koją­cych, prze­ży­tych w zgo­dzie ze świa­tem i z sobą samym, peł­nych życia i miło­ści świąt Boże­go Naro­dze­nia Wam życzę!