in kultura

Wiel­ka­noc

Z ser­decz­ny­mi życze­nia­mi rado­snych, praw­dzi­wie wio­sen­nych Świąt Wiel­ka­noc­nych!

Processed with VSCOcam with s6 preset

Komentarz

Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.