in kultura

Szop­ka w Pie­ka­rach Ślą­skich

Nastał czas bożo­na­ro­dze­nio­wych szo­pek.
Są róż­ne. Takie, jak na przy­kład ta przed Bazy­li­ką w Pie­ka­rach Ślą­skich.

szopka piekary

Komentarz

Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.