in Fotografie

Most

Most kole­jo­wy nad Jezio­rem Pil­cho­wic­kim – most nad Jezio­rem Pil­cho­wic­kim w pobli­żu wsi Strzy­żo­wiec, w woje­wódz­twie dol­no­ślą­skim, w Polsce. 

Został zbu­do­wa­ny w latach 19051906. Przez most prze­bie­ga obec­nie nie­czyn­na linia kole­jo­wa nr 283. Nie­wie­le bra­ko­wa­ło, aby został wysa­dzo­ny i efek­tow­nie zakoń­czył naj­now­szy odci­nek Mis­sion Impos­si­ble. Na szczę­ście tak się nie sta­ło. Film na tym nie ucierpiał.

Komentarz

Comment

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.