in kultura, polityka

Kot

Kot, a wła­ści­wie kot­ka rady Char­treux miesz­ka z nami już czte­ry lata.

Zwa­na Lolą, zamiast rodo­wo­do­we­go imie­nia Tequ­ila”. Jak widać jest wdzięcz­nym tema­tem rysun­ków Igi. Obie zawsze uśmiech­nię­te 🙂

Komentarz

Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.