in kultura

Iga i Off Festi­val 2014

Skrom­nie, bo w chór­ku 😉 Po powro­cie stwier­dzi­ła: Faj­ny ten Artur Rojek, wiesz”?

Komentarz

Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.