in kultura, Uncategorized

Mło­da

Faj­nie jest, jak dzie­ci (wła­sne) są zdol­niej­sze od rodzi­ców. To podob­no coraz czę­ściej się zda­rza.

- Cóż, takie życie – jak mawia Iga (lat 8 i wię­cej niż pół)…

POSM Ist Katowice   Aktualności

Komentarz

Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.