in Fotografie, historia, krajobraz, kultura, polityka

Kolo­nia Alfre­da

Kawa­łek Ślą­ska, któ­ry wkrót­ce znik­nie…

Czer­wo­ną cegłę pokry­je este­tycz­ny, świe­ży tynk, a na dachach dziw­na fun­da­cja, któ­ra dzię­ki łasce władz Kato­wic dosta­ła ten teren wraz z budyn­ka­mi, usta­wi sola­ry”. Bez zezwo­le­nia. Bo po co bawić się w papier­ki…

Komentarz

Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.