Komentarz

Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  1. Chcia­la­bym napi­sac znacz­nie wie­cej o tej trzy­ma­ja­cej w napie­ciu histo­rii, ale wia­za­lo­by sie to ze zdra­dze­niem szcze­go­low istot­nych dla fina­lu opo­wie­sci. Nie bede wam psuc przy­jem­no­sci z lek­tu­ry. Mam nadzie­je, ze