in Fotografie, krajobraz

Bał­tyk

Tak się zło­ży­ło, że kil­ka dni prze­by­wa­łem nad Bał­ty­kiem. W Trój­mie­ście – tłu­my, ale nad morzem – pusto.

Jak na tym zdję­ciu:

I takie pla­że nad Bał­ty­kiem lubię…

Komentarz

Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.